Akupunkturun Faydaları

Giderek daha fazla insan, uykusuzluktan strese, adet kramplarından bel ağrısına kadar çeşitli sağlık sorunları için güvenli ve etkili bir tedavi olarak akupunktura yönelmektedir.

Akupunktur noktaları uyarıldığında belirli kimyasalları serbest bırakan, geleneksel bir biyomedikal mercekten bakıldığında bir bağışıklık tepkisine yol açabilen ve fizyolojik homeostazı desteklemeye yardımcı olabilen ve çeşitli sağlık rahatsızlıklarının semptomlarını potansiyel olarak sınırlayan bir tedavidir.

Kronik Ağrıyı Giderir
Akupunktur, aşınma ve yıpranma osteoartritinden (OA) kaynaklanan bel ağrısını ve diz ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Alerjik Astımı Hafifletmeye Yardımcı Olur
Akupunktur astım için yardımcı bir yardımcı tedavidir.

Mide bulantısını ve Kusmayı Kontrol Altına Alır
Bulantı ve kusma kemoterapinin sık görülen yan etkileridir. Ne yazık ki, bulantı ve kusmayı kontrol etmek için kullanılan ilaçlar genellikle yeterli değildir.Akupunktur alternatif bir çözüm sunabilir. 


41 randomize, kontrollü çalışmanın gözden geçirilmesinde, araştırmacılar, akupunkturun kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusma ile mücadele eden kanserli hastalar için güvenli ve etkili bir tamamlayıcı tedavi olduğu sonucuna vardılar


Akupunktur ayrıca hamilelik sırasında mide bulantısını hafifletmeye ve önlemeye yardımcı olabilmektedir.

Uykusuzluğu İyileştirir
Akupunktur, uykusuzluk çeken ve uyku bozukluğu yaşayan kişiler için yararlı bir terapi olabilir .
Uykusuzluk genellikle sakinleştirici gibi ilaçlarla tedavi edilir .


 Bununla birlikte, Uyku Tıbbı’nda Eylül 2017’de yayınlanan 72 katılımcıyla yapılan bir araştırmaya göre, sakinleştiriciler kısa vadede etkili olabilirken, uzun süreli kullanım aşırı uyuşukluk ve ilaca bağımlılık gibi olumsuz yan etkilere neden olabilir .


 Randomize, kontrollü çalışmada, dört hafta boyunca haftada üç kez akupunktur alan uykusuzluk sorunu olan kişiler, sahte akupunktur alan kişilerle (kontrol grubu, cilde hiçbir iğne girmediği ve sadece akupunktur) karşılaştırıldığında uyku kalitesinde ve kaygıda önemli iyileşmeler görmüşlerdir.

Baş Ağrısını ve Migren Şiddetini Önlemeye ve Azaltmaya Yardımcı Olur
Araştırmalar, akupunkturun belirli kronik ağrı türlerini hafifletmeye yardımcı olmasının yanı sıra ağrılı baş ağrılarını veya migreni de hafifletebileceğini göstermektedir.

Nisan 2017’de JAMA Internal Medicine’de yayınlanan bir araştırmadan elde edilen bulgular, dört hafta boyunca haftada beş seans akupunktur uygulaması alan migren teşhisi olan  kişilerin , çalışmaya başladıktan 16 hafta sonra migrenlerinde, verilenlere göre daha fazla azalma gördüklerini ortaya koymuştur.

Adet Kramplarını Kolaylaştırır
Akupunktur ayrıca ağrılı dönemler için yararlı bir bütünleştirici terapi olduğunu kanıtlamaktadır.
Haziran 2018’de Medicine’de yayınlanan bir analizde , araştırmacılar 49 randomize, kontrollü çalışmayı incelemişler ve tipik akupunktur ve elektroakupunkturun menstrüel ağrıyı hafifletmede nonsteroid-antiinflamatuardan daha yararlı olduğunu bulmuşlardır.

Temmuz 2017’de PloS One’da yayınlanan 74 kadın üzerinde yapılan bir başka araştırma,  daha sık akupunktur tedavilerinin adet ağrısını hafifletmede en etkili olabileceğini bulunmuştur. 

Ameliyattan Sonra İyileşme Yardımcıdır
Cerrahi iyileşme uzun bir mesafe gibi hissedebilir. Johns Hopkins Medicine’e göre, bazı hastalar ameliyattan sonra genel anesteziden kaynaklanan mide bulantısı ve kusma, kesi yeri çevresinde ağrı, huzursuzluk ve uyku sorunları, kabızlık ve boğaz ağrısı gibi çeşitli semptomlarla başa çıkmaktadır . Bu semptomların bazılarını hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için akupunktur önerilmektedir.


Ocak 2017’de Bütünleştirici Kanser Tedavileri’nde yayınlanan 172 katılımcının katıldığı bir çalışmada, ameliyattan sonra akupunktur alan hastalar uykusuzluk, kaygı bozukluğu, şiddetli ağrı, yorgunluk, mide bulantısı ve uyuşuklukta önemli iyileşmeler görülmüştür.

Meme kanserli kadınlarda yapılan bir çalışma , katılımcıların bir öz bakım rutininin bir parçası olarak akupunktur tedavilerinden sonra daha düşük bir ateş basması yaşadığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiği gözlemlenmiştir.

Potansiyel fizyolojik faydaların yanı sıra,  Kasım 2021’de Bütünleştirici Kanser Tedavileri’nde yayınlanan meme kanserli 20 hasta üzerinde yapılan bir araştırma,  kemoterapi ile birlikte akupunktur alan kadınların rahatlatıcı ve faydalı olduğu bulunmuştur.