Multipl Skleroz yani MS, beyin ve omurilikte hücreler arası iletimi sağlayan sinir liflerinin çevresindeki kılıfın (myelin) hasar görmesi sonucu, görme bozukluğu, denge kaybı, yorgunluk ve ciltte uyuşukluk hissi gibi bulgularla seyreden bir hastalıktır.


Beyinden hedef organlara giden emirlerin ve çevremizden aldığımız duyuların beyine iletilmesini sağlayan sinir lifleri MS’te hasar gördüğünden her iki yolu da ilgilendiren bulgular ortaya çıkabilir. Yürüme, hareket etme, konuşma ve idrar yapma gibi fonksiyonları bozarken, görme ve hissetme duyularının hasar görmesine neden olur.


MS’te temel sorun diğer romatizmal hastalıklarda olduğu gibi bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına yani sinir kılıflarına karşı savaşması ve hasar vermesidir. Bir otoimmün hastalık olan MS’te bağışıklık sistemi yabancı madde veya mikroplara karşı verdiği cevabı myelin kılıfına karşı verir.


Bağışıklık sisteminin myelin kılıfına verdiği cevabı neyin başlattığı kesin olarak bilinmiyor. Bazı viral enfeksiyonlar, çevresel etkenler ve genetik yatkınlık hastalığı tetikleyebilecek faktörler arasında görülüyor. Neden tam olarak bilinmediği için de hastalığa karşı herhangi bir önlem maalesef bulunamıyor.


Hastalığın nedeni tam olarak bilinemediği için bugüne kadar MS’te kullanılan tedaviler de nedene yönelik olmaktan uzak, non-spesifik bağışıklık sisteminin genel olarak baskılanması veya düzenlenmesine yönelik olmuştur. Tedavinin amacı atakların sıklığını ve şiddetini azaltmaktır.


MS’li hastalarda gelişen nörolojik bozukluklar, ozon tedavisinin etkin kullanım alanı içine girer. Ozonterapi MS’li hastalarda şu amaçlar için kullanılmaktadır;
· Klasik tedavi modalitesinin etkinliğini arttırmak ve yan etkilerini azaltmak,
· İmmunmodülatör etki; İmmünitenin hücresel bağı üzerindeki baskının immün olarak düzeltilmesi
· Nöronların intrasellüler metabolizmalarında genetik olarak saptanan ve sekonder olarak gelişen bozuklukların “dengelenmesi”
· Miyelin’in biyolojik bir membran kılıfı olarak stabilizasyonu
· Kanın biyokimyasal parametrelerinin ve gaz kompozisyonunun normalizasyonu
· Vejetatif sinir sistemi bölümü üzerindeki “trofik kontrol”ün restorasyonu


MS’te ortaya çıkan inflamatuar (yangısal) ortam ozon tedavisi ile düzeltilip normale döndürülebilmektedir. Ayrıca hiçbir yan etkisi olmayan ozon terapinin uygulandığı MS’li hastaların şikayetlerinde belirgin düzelmeler saptanmıştır