Ozon ile Trigeminal Nevralji Tedavisi

Ani başlangıçlı, tek taraflı,  şimşek gibi gelen, bıçak saplanır gibi veya elektrik çarpar gibi tarif edilen, adeta delirten şiddetli ani başlayıp biten, yüzün trigeminal sinir dermatomlarından bir yada birden fazalsını tutan bir yüz ağrısıdır, yüz ağrılarının en sık rastlanılan sebeplerinden biridir.
Kendiliğinden başlayacağı gibi, yüzde ve ağız içindeki bir tetik noktanın uyarılmasıyla ortaya çıkabilir. Kısa süreli ve tek taraflı tekrarlayıcıdır.

Dokunmak, yüz yıkama, diş fırçalama, yüz hareketleri, yemek, çiğnemek, rüzgar, sıcak, soğuk yiyecekler, hatta konuşma, yutkunma ile ağrılar tetiklenebilir. Hastalar bu bölgelere dokunamaz, dokundurtmaz.

Ağrı periyotları zamanla sıklaşır ve bir Trigeminal daldan daha geniş alanlara yayılabilir.

Ağrı genellikle yüzün bir yarısında ve alt bölgesinde olur.

Trigeminal nevralji’nin en sık sebebi damarsal oluşumlardaki yapısal farklılıklar, kemik yapıdaki farklılıklar ve bozukluklardır.

Ayrıca kafa içindeki iyi veya kötü huylu tümörler de trigeminal nevralji nedeni olabilirler.

Kadınlarda daha sık görülür. Yaşlılarda en sık görülen nevralji tipidir.

Alzheimer, Parkinson, trigeminal nevralji, migren ve senil demans gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak, şikâyetlerin azaltılması ve genel iyilik halinin sağlanması amacı ile “ozon tedavisi” uygulanır.

Trigeminal nevraljide ozon tedavisi dolaşım sisteminin iyileştirilmesiyle, ödemin çözülmesi ile ağrının giderilmesi söz konusu olacaktır.

Lokal ozon enjeksiyonları ile tetik noktaların iyileştirilmesini, ağrı periyodlarının kaybolmasını veya azalmasını amaçlar.