Tinnitus(Kulak Çınlaması) Nedir? Nasıl Geçer?

Kulak Çınlaması
Kafa içinden köken alan bir sesin bilinçli olarak algılanması olarak tanımlanabilir. Çınlama sesi zaman zaman duyulduğu gibi sürekli olarak da duyulabilir. Çınlama sesi, ince, kalın, zil, rüzgar sesi gibi değişik özellikte olabilir ve sürekli olunca kişiyi çok rahatsız eder. Bu rahatsızlık hastanın yaşamını olumsuz etkileyecek boyuta gelebilir.


Kulak çınlaması (tinnitus) bir hastalık değil, bir belirtidir. Yaşla birlikte görülme sıklığı da artar ve giderek kişinin dikkatini daha fazla çeker hale gelir. Nadiren bazı durumlarda kulaktaki bu sesler dinleyen ikinci bir kişi tarafından da duyulabilir. Bu çeşit kulak çınlamasına objektif tinnitus denir. Genellikle damar anormalliğinden veya kasların kasılması sonucu orta kulakta oluşan seslerden ötürü gelişir.


Kulakta duyulan çınlama sesinin sadece hasta tarafından duyulduğu subjektif tinnitusun bir çok nedeni vardır. Basit ve küçük bir kulak kiri geçici tinnitus yapabilir. Bunun yanında genel enfeksiyon, kulak zarında delinme, kulak enfeksiyonu, orta kulakta sıvı birikmesi, orta kulaktaki kemikleri eklemlerin sertleşmesi ve kireçlenmesi gibi daha önemli nedenler olabilir. Kulak çınlaması, baş boyun bölgesindeki damarların genişlemesine, sinirlerinden kaynaklanan bir tümöre bağlı olabilir. Bunların yanında, B12 eksikliği, çene eklemi bozuklukları, baş boyun bölgesi travmaları, bazı ilaçlar (romatizma ilaçları, bazı antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar, aspirin) hipertansiyon, hipotiroidi, kansızlık da tinnitusa neden olabilir. 


Kulak Çınlaması Tedavisi
Kulak çınlamasının sebebine yönelik olarak yapılacak görüntüleme (BT, MR), işitme testleri, denge testleri, laboratuar testleri tedavinin planlanması konusunda bize yol gösterir. Bu testlerde tesbit edilecek organik bozukluklar tedavi edilebilir. Ancak bir grup hastada gerek yapılan muayenelerde ve gerekse tetkiklerde kulak çınlamasının belli bir sebebi bulunamaz. Bu hastalarda tedavinin düzenlenmesi bilimsel tıp açısından sorun olmaktadır. İşte bu grup hastalarda alternatif tedavi yöntemleri denenebilir.


Akupunktur bu tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Akupunktur tedavisinin temel felsefesine göre; hastalıkların sebebi, vücutta olduğu varsayılan 12 adet meridyende (kanallarda) dolaşan yaşam enerjisinin (Qi) herhangi bir sebeple kesintiye uğramasıdır. Tedavide amaç bozulan bu enerji dengesinin yeniden normal hale getirilmesidir. Bunun için meridyenlerin üzerinde bulunan akupunktur noktalarına, bu işlem için yapılmış özel iğneler yerleştirilir.


Kulak çınlamasına, en sık böbrek ve karaciğer meridyenindeki düzensizlikler neden olur. Akupunktur tedavisinin planlanmasında, bu meridyenlere ait diğer şikayetler de dikkate alınır. Örneğin, böbrek meridyenindeki enerji dengesizliği olan hastalarda, kulak çınlaması yanında, bel ve dizlerde ağrı, güçsüzlük, ürogenital sisteme ait şikayetler (sık idrara çıkma, kısırlık, adet düzensizlikleri) görülebilir. Karaciğer meridyeninde bir sorun varsa hastalarda emosyonel problemler (öfke kontrolünün olmaması, depresyon, baş ağrısı vs.) olabilir.


Geleneksel Çin tıbbı, hastalıklara bütünsel bir bakış açısı ile yaklaştığı için, hastaların kulak çınlamalarını tedavi ederken, ilgili olduğu meridyene ait diğer şikayetleride düzeltir.


Yapılacak akupunktur tedavinin sıklığı ve süresi, hastanın kulak çınlaması şikayetlerinin süresi ile alakalıdır. Kısa süreli vakalarda tedaviye cevap çok çabuk alınırken (4-6 hafta), uzun yıllar boyu devam eden vakalarda akupunktur tedavisinden sonuç alınması birkaç ay sürebilir.


Sonuç olarak, uzun yıllar kulak çınlaması sorunu yaşayan hastaların, hastalıklarının organik bir sebebi bulunamamışsa veya yapılan her türlü tedaviye rağmen herhangi bir düzelme olmamışsa, akupunktur tedavisinden çok iyi sonuçlar alınabilir.